سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

تخصیص 218 میلیون تومان یارانه به آموزش،توسط نظام مهندسی ساختمان

مدیر آموزش ، برنامه ریزی و سیستم های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از برگزاری 75 دوره آموزشی از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: برای جبران هزینه برگزاری این دوره ها ، 218 میلیون تومان یارانه از سوی سازمان تعلق گرفته است.

تخصیص 218 میلیون تومان یارانه


 با بیان اینکه پیش از برگزاری هر دوره آموزشی، آنالیزی از نسبت درآمد و هزینه صورت می گیرد گفت: برای سال 98 درآمدی معادل 750 میلیون تومان از برگزاری دوره های آموزشی برای سازمان پیش بینی شده بود در حالی که عملکرد 9 ماهه سازمان این درآمد را برابر با 374 میلیون تومان و در مقابل هزینه برگزاری این دوره ها را 592 میلیون تومان نشان می دهد.
خانی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی مختلف از جمله دوره های مهارتی، دوره های ارتقاء پایه، دوره های آنلاین و مجازی و دوره های آزاد گفت: برگزاری اینها برای سازمان هزینه هایی از جمله هزینه محل برگزاری دوره، هزینه حق التدریس اساتید و محل اقامت آنان را به دنبال دارد.
وی به دیدگاه و اهمیتی که سازمان برای برگزاری دوره های آموزشی قائل است اشاره کرد و افزود: بر طبق تصمیم کمیته آموزش سازمان که تصمیم گیری و سیاست گذاری دوره های آموزشی را بر عهده دارد، یارانه خوبی به برگزاری دوره های آموزشی به خصوص دوره های آموزشی آزاد که با هدف افزایش آگاهی مهندسین برگزار می شود تعلق می گیرد.
خانی اختصاص یارانه به برنامه های آموزشی را در دو گروه طبقه بندی کرد و گفت: برخی از دوره های آموزشی در سازمان از جمله دوره های ارتقاء پایه نیازمند رسیدن به حد نصاب شرکت کنندگان است ولی به دلیل اهمیت سازمان به برگزاری آن، بعضاً این دوره ها با تعداد کمتری شرکت کننده برگزار می شود و کمبود درآمد آن به وسیله یارانه ای که سازمان در نظر می گیرد جبران خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه بخش دیگر این یارانه متعلق به دوره های آموزشی آزاد است توضیح داد: از شرکت کنندگان دوره های آموزش آزاد مانند دوره گزارش نویسی که چندی پیش برگزار گردید تنها هزینه ناچیزی دریافت می شود که قطعاً پاسخگوی هزینه های برگزاری این دوره ها نیست و این کمبودها به واسطه یارانه ای که به این دوره ها تعلق می گیرد جبران می شود.
در راستای شفاف سازی نمونه هایی از برآورد درآمد و هزینه و مبلغ یارانه اختصاص داده شده به چند دوره آموزشی در ادامه قابل مشاهده است.
منبعسازمان نظام مهندسی یزد